Podejmij współpracę z rzetelnym i zaufanym księgowym

Księgowość to nasza pasja, a bezpieczeństwo Twoich rachunków naszym priorytetem

Biuro rachunkowe Kapitał

Biuro Rachunkowe Kapitał Bilut Mariola powstało w 2002 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa na rynku usług księgowych.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które potrzebują profesjonalnej obsługi rachunkowo-podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Rozliczamy przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności. Nasi klienci to głównie małe i średnie firmy zajmujące się produkcją, handlem oraz usługami. Wśród nich są osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia. Pomagamy przy rejestracji firmy, obsługujemy naszych klientów stacjonarnie, współpracujemy również zdalnie.

Celem działalności biura jest odciążenie naszych klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktem z urzędami skarbowymi i ZUS tak, aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością gospodarczą. Dlatego też przywiązujemy dużą wagę do dostarczania im rzetelnej informacji zarządczej i rachunkowej, które pomagają i ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji.

Cechą wyróżniającą nasze biuro rachunkowe jest umiejętność dostosowania usług do indywidualnych wymagań i oczekiwań klientów. Reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów Nr 16525/00. Wszystkie usługi wykonywane w naszym biurze są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, aby klienci mogli czuć się bezpiecznie.

Pracownicy naszego biura to osoby kompetentne,  odpowiedzialne i zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Nasz personel na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i innych. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizację danych. Oprogramowanie jest nabyte legalnie, posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy użytkowe.

Biuro rachunkowe Kapital Rzeszów

Księgowość

Szukasz porady jaki rodzaj księgowości wybrać? Skontaktuj się z nami. Pomożemy.

Biuro rachunkowe Kapital Rzeszów

Kadry i płace

Naliczymy wynagrodzenia dla Twoich pracowników, a także będziemy prowadzić ich akta osobowe.

Biuro rachunkowe Kapital Rzeszów

Reprezentacja przed ZUS i US

Współpracując z naszym biurem możesz mieć pewność, że nie przekroczysz żadnych terminów.

Biuro rachunkowe Kapital Rzeszów

Zakładanie przedsiębiorstw

Pomożemy Ci ze wszystkimi formalnościami przy zakładaniu własnej firmy.

Usługi księgowe - Pełne księgi handlowe

W zakres podstawowej usługi księgowej wchodzą następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • comiesięczne przesyłanie informacji o podatkach wraz z dokumentacją  deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola formalna i rachunkowa dostarczanych dokumentów,
 • rozliczanie płatności na podstawie wyciągu bankowego (dotyczy ksiąg handlowych),
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE, JPK_V7,
 • kontakt w imieniu podatnika z ZUS oraz urzędem skarbowym,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych w imieniu przedsiębiorcy, w tym ZUS od dochodu wg. założeń ustawy Polski Ład, dla jednego źródła przychodu.

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do 5-go każdego miesiąca: należy przygotować dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem
 • Do 20-go każdego miesiąca: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (bądź do 10-go następnego miesiąca w przypadku przesunięć wynagrodzeń) sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Pełne księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • sporządzanie zestawienia sald i obrotów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich,
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Usługi księgowe - Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W zakres podstawowej usługi księgowej wchodzą następujące czynności:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • comiesięczne przesyłanie informacji o podatkach wraz z dokumentacją  deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola formalna i rachunkowa dostarczanych dokumentów,
 • rozliczanie płatności na podstawie wyciągu bankowego (dotyczy ksiąg handlowych),
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE, JPK_V7,
 • kontakt w imieniu podatnika z ZUS oraz urzędem skarbowym,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych w imieniu przedsiębiorcy, w tym ZUS od dochodu wg. założeń ustawy Polski Ład, dla jednego źródła przychodu.

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do 5-go każdego miesiąca: należy przygotować dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem
 • Do 20-go każdego miesiąca: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (bądź do 10-go następnego miesiąca w przypadku przesunięć wynagrodzeń) sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich,
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych.

Usług księgowe - Ryczałt ewidencjonowany

W zakres podstawowej usługi księgowej wchodzą następujące czynności:

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku,
 • comiesięczne przesyłanie informacji o podatkach wraz z dokumentacją  deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola formalna i rachunkowa dostarczanych dokumentów,
 • rozliczanie płatności na podstawie wyciągu bankowego (dotyczy ksiąg handlowych),
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE, JPK_V7,
 • kontakt w imieniu podatnika z ZUS oraz urzędem skarbowym,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych w imieniu przedsiębiorcy, w tym ZUS od dochodu wg. założeń ustawy Polski Ład, dla jednego źródła przychodu.

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do 5-go każdego miesiąca: należy przygotować dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem
 • Do 20-go każdego miesiąca: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (bądź do 10-go następnego miesiąca w przypadku przesunięć wynagrodzeń) sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28,
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich.

Usługi kadrowo-płacowe - dodatkowo płatne

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do 5-go każdego miesiąca: należy przygotować dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem
 • Do 20-go każdego miesiąca: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (bądź do 10-go następnego miesiąca w przypadku przesunięć wynagrodzeń) sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych na zaliczkę podatku dochodowego od pracowników – PIT-4,
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników – PIT-11/8B, PIT-40,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • wyjaśnianie i korygowanie zaległych błędów wg zawiadomień z ZUS,
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową.

Inne usługi księgowe - dodatkowo płatne

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do 5-go każdego miesiąca: należy przygotować dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem
 • Do 20-go każdego miesiąca: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (bądź do 10-go następnego miesiąca w przypadku przesunięć wynagrodzeń) sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Inne usługi

 • przygotowanie dokumentów EDG-1 do Urzędu Gminy,
 • przygotowanie dokumentów do US,
 • przygotowanie dokumentów do ZUS,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania PFRON dla przedsiębiorcy,
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania PFRON przy zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników,
 • wybór formy prowadzenia ewidencji,
 • pomoc w wyborze rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • archiwizacja dokumentów firmy.

Innych usługi księgowe - rozliczenia roczne

ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Do 5-go każdego miesiąca: należy przygotować dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem
 • Do 20-go każdego miesiąca: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (bądź do 10-go następnego miesiąca w przypadku przesunięć wynagrodzeń) sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Rozliczenia roczne

 • weryfikacja dokumentów,
 • wykonanie rocznego zeznania podatkowego: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28,
 • dostarczenie do US za pokwitowaniem.

Masz pytania?